27 07

11u30 Carson Landry, beiaard

Carson Landry, Florida (USA) behaalde het bachelordiploma muziek aan Principia College in Elsah, Illinois, waar hij tevens beiaard studeerde bij Carlo van Ulft, een voormalig leerkracht aan de Mechelse beiaardschool. Hij ontving voor dit schooljaar een beurs om verder beiaard te studeren in Mechelen. Voor zijn eindwerk heeft hij een selectie heruitgegeven van 18de eeuwse beiaardmuziek uit diverse historische manuscripten.


© 2021 Organroxxvzw Contact