06 07

11u30 Koen Van Assche, beiaard

Matthias Vanden Gheyn werd geboren op 7 april 1721. Zijn vader Andreas Frans baatte in Tienen een klokkengieterij uit en stamde af van een geslacht van klokkengieters dat al vanaf 1506 actief was. In 1725 kreeg vader Vanden Gheyn van het stadsbestuur van Leuven de opdracht om een nieuwe stadsbeiaard te gieten, waarvoor het gezin naar Leuven verhuisde. Na zijn dood zette zijn weduwe de gieterij verder in samenwerking met de broer van haar overleden echtgenoot. Aanvankelijk was het wellicht de bedoeling dat de oudste zoon Matthias zijn vader zou opvolgen als klokkengieter. In 1738 werkte hij samen met zijn oom aan de klokken van de beiaard van Nijmegen. Uiteindelijk zou zijn jongere broer Andreas Jozef (1727-1793) de klokkengieterij verderzetten en een bijzonder succesvol klokkengieter worden. In 1775 goot deze de beiaard van de Sint-Pieterskerk in Turnhout. (Wordt vervolgd)

Koen Van Assche (°1967) behaalde in 1986 het einddiploma aan de Koninklijke Beiaardschool "Jef Denyn" te Mechelen. Hij combineert momenteel de functies van stadsbeiaardier (van Turnhout, Antwerpen, Lier en Herentals), beiaardleerkracht (aan de Mechelse beiaardschool, en aan de academies van Lier en Puurs) en voorzitter van de Beiaard Wereld Federatie. Hij concerteert regelmatig in de Europese beiaardlanden en in de USA. Hij verzorgde ook concerten en beiaardlessen in Canberra, Australië. Sinds 2014 voert hij ook concerten uit met een eigen mobiele beiaard, (www.bronzenpiano.com), een project van Anna Maria Reverté en hemzelf. Met deze beiaard treedt hij op in verschillende vaste ensembles, en was hij in 2017 te horen in de beroemde Sagrada Familia te Barcelona, in samenspel met strijkorkest.


© 2021 Organroxxvzw Contact