20 07

11u30 Koen Van Assche, beiaard

Al vroeg bleek Matthias Vanden Gheyn over een uitzonderlijk muzikaal talent te beschikken. Hij was slechts 20 jaar toen hij in 1741 werd aangesteld tot organist van de Sint-Pieterskerk in Leuven, en in 1745 werd hij stadsbeiaardier van Leuven, na een proefspel waarvan het juryrapport vermeldt dat hij ‘verre excelleerde boven d’andere’. De virtuositeit van Vanden Gheyn blijkt onder meer uit een anekdote die de Engelse muziekhistoricus Charles Burney (†1814) vertelt in zijn muzikaal reisboek. Toen Burney in de zomer van 1772 op doorreis was in Leuven, vernam hij dat de kapelmeester van de Sint-Pieterskerk Willem Gommaar Kennis de meest virtuoze violist was ‘of all this part of the world’. Zijn vioolsolo’s waren zo moeilijk dat niemand behalve hijzelf ze durfde spelen. Enkel de lokale beiaardier beweerde dat hij de moeilijkste passages uit Kennis’ vioolwerk ook ten gehore kon brengen. De violist en de beiaardier gingen een weddenschap aan, waarna een jury de beiaardier als winnaar aanwees. (Wordt vervolgd)


12u15 Hera Wyckers, orgel

Hera Wyckers (°1988) begon haar muzikale opleiding aan de academies van Sint-Niklaas en Bornem. Daar volgde ze orgel bij Jan Van Landeghem, klavecimbel bij Christine Wouters en zang bij Godfried Van De Vyvere.
Hera besloot om haar studies orgel verder te zetten aan het Lemmensinstituut in Leuven bij Reitze Smits en Peter Pieters. Daar behaalde ze in juni 2011 haar masterdiploma met grote onderscheiding voor orgel.
Hera werd als organiste laureate van verschillende wedstrijden zoals Jong-Tenuto (2000) en Dexia Classics (2006).
Ze nam deel aan verschillende masterclasses, o.a. bij Theo Jellema, Wolfgang Zerer, Louis Robilliard en Olivier Latry.
Naast het orgelspelen heeft Hera nog een andere passie: het koorzingen.
Na haar orgelstudies startte ze een masteropleiding koordirectie aan het koninklijk conservatorium in Antwerpen bij Luc Anthonis. Daarnaast volgde ze o.m. de Kurt Thomas-cursus in Utrecht en de Bachdagen in Brugge. In 2014 legde ze haar masterproef voor koordirectie af met een programma rond Heinrich Schütz en Hugo Distler, waarmee ze de grootste onderscheiding behaalde.
Hera is leerkracht orgel aan de kunstacademie van Knokke-Heist en dirigeert de verschillende samenzanggroepen en koren van de academie in Beveren. Verder is ze dirigente van het vocaal ensemble Similare in Dendermonde.
Sinds 2011 is Hera titularis-organist van de Sint-Martinuskerk te Beveren-Waas en de omringende parochies.
Als concertorganiste was ze reeds te gast in verschillende orgelcycli, onder meer in Laken, Kortrijk, Antwerpen, Gent, Landen, Amsterdam, Utrecht en Parijs.

© 2021 Organroxxvzw Contact